Публічна інформація

Акредитація облік і аудит

Акредитація економіка підприємства


Сертифікати


Відомості про право здійснення  освітньої діяльності


Про забезпечення якості освіти


Правила прийому


ПОЛОЖЕННЯ-КІК-ЦНТУ-2018


Положення про раду кураторів


Положення про раду з правового виховання та профілактики правопорушень


Положення про приймальну комісію


Положення про організацію навчального процесу


баланс


Звіт про заборгованість за бюджетними коштами


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду


Звіт про фінансовий результат


Баланс на 1 січня 2018


Звіт про власний капітал


Звіт про заборгованість за бюджетними коштами


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду


Звіт про рух грошових коштів


Звіт про фінансовий результат


Примітки до річної звітності 


Архів 2017 рік