Публічна інформація

Баланс на 1 січня 2018


Звіт про власний капітал


Звіт про заборгованість за бюджетними коштами


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду


Звіт про рух грошових коштів


Звіт про фінансовий результат


Примітки до річної звітності 


Архів 2017 рік