«Соловей співає. Доки голос має»

Шановні студенти та викладачі!

Нещодавно ми з вами переглянули документальний фільм

«Соловей співає. Доки голос має».

Ця стрічка, завдяки режисерові Сергію Кримському,

продюсерці Лесі Воронюк та професорці Світлані Ковтюх,

вкотре  повернула нас душею до рідної мови і, на жаль,

знову змусила задуматися про її захист.

Увага!

Оголошується конкурс творчих робіт 

«Соловей співає. Доки голос має».

У творах поміркуйте: чому, від кого і як

потрібно захистити нашу мову.

Чому конкретно ТИ не розмовляєш нею?

Переможців конкурсу чекають грошові винагороди, а робота-переможець буде надіслана на конкурс, оголошений кафедрою української мови факультету філології та журналістики

Центральноукраїнського національного педагогічного університету.

 

Всі подробиці у положенні про конкурс нижче.

 

Міністерство освіти і науки України

Кропивницький інженерний коледж

Центральноукраїнського національного технічного університету

 

Затверджую

Директор КІК ЦНТУ

_____________ М.В. Сторожук

 

 

Положення

про проведення  конкурсу творчих робіт

«Соловей співає. Доки голос має»

Загальні положення

1.1. Положення про конкурс творчих робіт «Соловей співає. Доки голос має»,  що проводиться серед студентів та викладачів Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ  (далі – Конкурс) визначає організацію, умови та порядок проведення, журі, нагородження переможців та учасників Конкурсу.

1.2. Конкурс проводиться на виконання Указу Президента України №156/2018 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України», наказу Міністерства освіти і науки України  від 16 червня 2015 року № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»;  з метою пошуку та підтримки  талановитої, обдарованої молоді, заохочення молодого покоління до вивчення української мови, навчання та спілкування нею.

1.3. Завданнями конкурсу є:

–  виховання громадянина – патріота України;

– утвердження в свідомості та почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до української мови, культурного,  історичного сучасного минулого України;

– формування у молоді активної громадської, державницької позиції та почуття власної гідності;

– формування мовної культури студентів та викладачів;

– формування національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, народу, родини;

– виявлення творчих здібностей та обдарувань підростаючого покоління, підтримка талановитої молоді.

1.4. Інформація про порядок та умови проведення Конкурсу розміщується на інформаційних дошках коледжу, сайті коледжу у мережі Інтернет та доводиться безпосередньо до відома викладачів та студентів.

ІІ. Організація проведення конкурсу

2.1. Організаторами Конкурсу є директор коледжу Сторожук М.В., викладачі української мови та літератури коледжу Шуліка О.О., Бояр О.М. та Козинська Н.М.

2.2. Для координації організаційної діяльності та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет, склад якого затверджується на засіданні циклової комісії мов і літератури коледжу. На засіданні циклової комісії також затверджується склад журі Конкурсу та вимоги до творчих робіт.

2.3. Спонсором Конкурсу виступає приватний підприємець                          О.П. Хащеватський (ПП «Україна-Центр». Міжнародні перевезення пасажирів і багажу).

ІІІ. Порядок проведення Конкурсу

3.1. До участі у Конкурсі запрошуються студенти, викладачі коледжу та працівники  його підрозділів.

3.2.   Конкурс проводиться  у такі етапи:

І. 24 лютого 2020 року – оголошення про початок Конкурсу, ознайомлення з його умовами.

ІІ. 24-28 лютого 2020 року – анкетування та реєстрація учасників.

ІІІ. До 13 березня – подання творчих робіт організаційному комітету

ІV.  13-25  березня 2020 року –  оцінювання  творчих робіт журі.

V. 27 березня 2020 року – нагородження переможців, презентація робіт-переможців на урочистостях з нагоди завершення Конкурсу.

3.3. Для  участі  у Конкурсі  необхідно до 28 лютого 2020  року надати організаційному комітету такі документи:

– анкету учасника;

– заявку на участь у Конкурсі.

3.4. Творчу роботу необхідно надати журі для оцінювання не пізніше

13 березня (включно) на паперовому та електронному носіях за електронною адресою nataknm@ukr.net  Роботи, подані пізніше, до участі в Конкурсі не допускаються.

3.5. Роботи, які не відповідають тематиці Конкурсу або оформлені з порушенням вимог до написання творчих робіт, до участі у  Конкурсі не допускаються.

3.6. На Конкурс можуть подаватися різноманітні за жанрами літературні твори. Автор може представляти тільки одну роботу.

3.7. Учасники Конкурсу мають бути ознайомлені з порядком і правилами його проведення.

  1. Учасники Конкурсу повинні дотримуватись вимог до його проведення.

ІV. Вимоги до творчих робіт, критерії їх оцінювання

4.1. Творча робота – це прозовий чи ліричний твір, у якому відображені  власні думки, враження автора на задану тему (твір-роздум, вірш, есе, нарис). Організатори Конкурсу рекомендують під час написання роботи опиратися на матеріали документального фільму «Соловей співає» (автор ідеї, продюсер Леся Воронюк, режисер-постановник Сергій Кримський). Тизер стрічки за посиланням  https://w ww.youtube.com/watch?v=fdvy19G5G_w

4.2. Творча робота має бути надрукована шрифтом Times New Roman текстового редактору Word розміром 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,5.

Поля: ліве, верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм.

Обсяг творчої роботи: проза –  2 друковані сторінки формату А4, поезія –  2-3 вірші.

4.3. Творча робота має бути написана державною мовою з урахуванням вимог сучасного українського правопису.

4.4. Творчі роботи оцінюються за такими критеріями:

– повнота розкриття теми – до 10 балів;

– оригінальність образно-художнього мислення – до 20 балів;

– композиційна цілісність – до 20 балів;

– грамотність викладу та культура оформлення – до 15 балів;

– культура мовлення, вільне володіння матеріалом – до 15 балів;

– наявність власної аргументованої точки зору (в основу повинно бути покладено роздуми автора з приводу  побаченого, прочитаного або пережитого особисто; висловлюються погляди автора – його світогляд, думки, почуття, ідеї, висвітлюються моральні (етичні, громадянські тощо) цінності) –  до 20 балів.

Обов’язкова вимога до роботи – самостійність суджень, оригінальність, парадоксальність думок та оцінок автора, прояв його особистості.

Максимальна сумарна кількість балів, яку може набрати учасник за творчу роботу – 100 балів.

  1. Визначення переможців Конкурсу

5.1. Визначення переможців Конкурсу проводиться журі. Журі формується з представників організаторів,  спонсорів Конкурсу та залучених спеціалістів (за їх згодою).

5.2. Роботу журі очолює голова. Журі приймає колегіальне рішення щодо визначення переможців.

Рішення журі за результатами Конкурсу оформляється протоколом.

5.3. Журі має право не присуджувати призові місця, якщо учасники не дотрималися умов цього Положення.

5.4. На підставі рішення журі видається наказ по коледжу про підсумки проведення Конкурсу.

5.5. Учасники  Конкурсу, які досягли найкращих результатів за загальною сумою балів  (70-100 балів), визначаються переможцями.

І місце – 90 – 100 балів;

ІІ місце – 80 – 89 балів;

ІІІ місце – 70 – 79  балів.

5.6. Переможці, які посіли І, ІІ, ІІІ місця, нагороджуються грошовими винагородами:

І місце – 500 гривень;

ІІ місце – 300 гривень;

ІІІ місце – 200 гривень.

5.7. Учасники Конкурсу, які не посіли призові місця, нагороджуються за участь у конкурсі подяками.

Додатки до положення (заявка на участь у конкурсі творчих робіт; анкета учасника конкурсу творчих робіт)