Акредитація спеціальності 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»

У період з 10.04.2019 по 12.04.2019 у Кропивницькому інженерному коледжі Центральноукраїнського національного технічного університету проводилася  акредитація спеціальності  5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем».

Акредитація спеціальності у навчальному закладі – це державне визнання відповідності рівня підготовки фахівців з даної спеціальності державним вимогам, стандартам вищої освіти, а також державним вимогам щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України здійснювала роботу у складі:

  • голова експертної комісії – Корнєв Володимир Павлович, доцент кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури Національного технічного університету України «Київський політехнічних інститут імені Ігоря Сікорського», кандидат технічних наук;
  • член експертної комісії – Пилипенко Ірина Леонідівна, заступник директора з навчально-методичної роботи Дніпровського політехнічного коледжу, викладач вищої категорії.

Експертна комісія відзначила, що зміст підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 0502 «Автоматика і управління»  спеціальності 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем» відповідає потребам регіонального ринку праці та чинним акредитаційним вимогам.

Кадровий склад викладачів, їх наукова та професійна кваліфікація відповідають акредитаційним умовам підготовки молодших спеціалістів і дозволяють у повному обсязі забезпечити на відповідному рівні навчально-виховний процес.

Коледж в цілому має достатньо повне методичне забезпечення навчального процесу, яке відповідає існуючим державним вимогам і може бути використане для організації навчального процесу щодо підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем».

Матеріально-технічна база забезпечує теоретичні та практичні заняття і дає можливість готувати  молодших спеціалістів відповідно до галузевих стандартів вищої освіти України.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу відповідає нормативним вимогам щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем».

Створена на комісії система організації, підготовки, проведення, контролю та аналізу державної атестації, виконання курсових проектів, практичного навчання забезпечує достатній науково-теоретичний і професійний рівні підготовки молодших спеціалістів згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики.

 

Голова циклової комісії

комп’ютерних систем та мереж

Л.М.Приходько