Комісія Економічних дисциплін. Інформуємо!

Галузь знань – 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 071 – Облік і оподаткування

Спеціалізація – Бухгалтерський облік

        Молодший спеціаліст за спеціальністю «Облік і оподаткування» підготовлений до роботи у сфері бухгалтерського обліку та здатний виконувати функції:

 • облікову
 • фінансово-економічну
 • організаційну
 • контрольно-аналітичну
 • техніко-інформаційну

       Коледж готує конкурентоспроможного фахівця, який підготовлений для практичної роботи на конкретному робочому місці, володіє комп’ютерною технікою, вміє самостійно, оперативно отримувати і використовувати необхідну інформацію.

      Сфера застосування бухгалтерського обліку – підприємства, організації, установи виробничої, комерційної, кредитно-банківської та інших видів діяльності.

Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність – 051 Економіка

Спеціалізація – Економіка підприємства

Молодший спеціаліст-економіст готується для планово-економічної, організаційно-управлінської,фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування.

   Випускники можуть виконувати роботу:

 • економіста з планування
 • економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
 • економіста з фінансової роботи
 • економіста з праці
 • економіста зі збуту
 • консультанта-радника
 • економіста договірних та претензійних робіт
 • економіста і фахівця відділів з електронного бізнесу
 • економіста у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • економіста з матеріально-технічного постачання

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀