Прикладна механіка? Інструментальне виробництво? Усе в нас!

Прикладна механіка – технічна наука, присвячена дослідженням пристроїв і механізмів, також займається вивченням і класифікацією машин та їх розробкою.

Спеціальність «Прикладна механіка» – одна з провідних у машинобудівній галузі. Перспективи розвитку машинобудування пов’язані з впровадженням у виробництво інформаційних технологій і комп’ютерних систем.

   ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Отримання випускником спеціальності передбачає освоєння технологій механічної обробки деталей машин і застосування отриманих знань у виробництві на основі використання інформаційної техніки і комп’ютерних систем автоматизованого проектування CAD/CAE/CAM з програмним забезпеченням«Компас 3D», «Solidworks», «Autodesk» тощо.

Студенти спеціалізації «Обслуговування верстатів з ПУ та РТК» проходять курс практичного навчання у «Центр технічної освіти HAAS», створеного за проектом HAAS Technical Education Centers всесвітньо відомої верстатобудівної компанії HAAS Automation. НTEC-центр діє завдяки співпраці Кропивницького інженерного коледжу Центральноукраїнського національного технічного університету, представництва HAAS Automation в Україні, компанії «Abplanalp Україна» та за підтримки провідних підприємств Кіровоградщини. Центр оснащено сучасними системами числового програмного управління та універсальним токарним верстатом з ЧПУTL-1  фірми «HAAS».

Студенти, що проходять навчання за даною спеціалізацією беруть участь у різних олімпіадах, конкурсах, семінарах, роботі гуртків технічної творчості.

Інструментальне виробництво є основою науково-технічного прогресу в різних галузях народного господарства.

Навчання за спеціалізацією «Інструментальне виробництво» дозволяє фахівцям отримати затребувану освіту і стати висококваліфікованим спеціалістом в області конструювання та оптимальної експлуатації ріжучих інструментів будь-якої складності із застосуванням сучасних обчислювальних і вимірювальних систем.

 

Основними об’єктами діяльності таких фахівців є дослідження, розробка та впровадження інструментального забезпечення для виготовлення виробів із застосуванням системного підходу, тотальної комп’ютеризації і реалізації потенціалу технологій, створюваних на основі комплексного використання CAD/CAM/CAE/PDM систем з метою безперервного інформаційного забезпечення життєвого циклу наукомісткої продукції.

Випускники працюють на підприємствах усіх галузей промисловості інженерами-механіками, консультантами з інженерних питань, науковими співробітниками на фірмах, інженерами з продажу устаткування та ін.

Студенти спеціалізації «Інструментальне виробництво» проходять виробничо-технологічну та переддипломну практики на провідних підприємствах України, зокрема таких,  як: АТ «Мотор Січ», ПАТ «Ельворті», НВП ПрАТ «Радій», ПрАТ «Гідросила АПМ».