Співпраця з Приватбанком

Підготовка всебічна розвиненого, конкурентоспроможного, висококваліфікованого спеціаліста неможлива без тісної співпраці навчальних закладів з фахівцями-практиками .

Саме це спонукало викладачів циклової комісії економічних дисциплін організувати зустріч студентів першого та другого курсів спеціальностей «Економіка» та « Облік і оподаткування» з працівниками центрального відділення «Приватбанку».

Студенти прийняли участь у цікавому квесті, де проявили свої ораторські здібності та показали основи економічних знань. Серед запропонованих завдань були:

  • Презентація себе, як майбутнього президента та кроки, які необхідно здійснити;
  • Презентація себе, як майбутнього Міністра Економіки та шляхи подолання економічної кризи;
  • Створення власного підприємства, фірми чи торгової марки та вигідна її презентація тощо.

Викладачі циклової комісії економічних дисциплін зацікавлені у вихованні майбутніх фахівців, які вільні у своєму світосприйнятті від догм, які надалі будуть навчатися розумінні особистостей економічної побудови та розвитку країни.

Отже, спілкування студентської молоді с працівниками банківської установи сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, впливає на розвиток їх інтересу до майбутньої професійної діяльності.

Голова циклової комісії економічних дисциплін Куц В.І.