Стажування викладачів

Викладачі комісії економічних дисциплін Гаращенко Н.О. і Григоренко Т.М. в період з 25 по 29 жовтня успішно пройшли стажування у ЦНТУ на кафедрі Економіки і підприємництва.

В результаті викладачі вдосконалили та розширили наявні знання і практичні навички та набули нових компетентностей у професійній діяльності для забезпечення ефективності викладання економічних дисциплін у ВСП “КІФК ЦНТУ”.