Зв’язок науки з виробництвом. Із коледжу – на завод.

Завдяки тісній співпраці заводу рульової гідромеханіки та інженерного коледжу підприємство забезпечене висококваліфікованими кадрами. А випускники навчального закладу отримують престижну роботу та гарантований професійний ріст.

20 відсотків персоналу за­воду рульової гідромеханіки ПАТ «НВП «Радій» – випус­кники інженерного коледжу. Як виробництво забезпечується необхідними спеціалістами, розповідає директор заводу ру­льової гідромеханіки ПАТ «НВП «Радій» Олег СІРЕНКО.

– На багатьох підприємствах машинобудівної галузі існує кадровий голод. У країні на під­готовку потрібних сьогодні еко­номіці фахівців щороку виді­ляються чималі гроші з державного бюджету, а на підприємства приходять одиниці. Багато випускників по закінченню на­вчальних закладів шукають шляхи швидкого успіху, реалі­зовують себе не за фахом, а не­рідко й за кордоном. Звичайно, це прикро, бо науково-техні­чний прогрес ставить свої ви­моги до якості виробництва. І їхні знання, вміння та навички потрібні тут, в Україні.

Як відомо, науково-вироб­ниче підприємство «Радій» є новатором у розробці інформаційно-керуючих систем та тех­нічних засобів автоматизації, важливих для безпеки атомних електростанцій.

Високий рівень якості, надійність та широкий функціональний обсяг можливостей апаратури, яка розробляється, – головні характеристики продукції.

Одним із підрозділів підпри­ємства є завод рульової гідро­механіки, оснащений сучасни­ми технологіями з високими виробничими потужностями. Ми виробляємо комплекти вуз­лів та деталей систем рульо­вого керування для машино­будування, а також останнім часом – продукцію для атомних електростанцій.

Наші спеціалісти проводять увесь комплекс робіт від роз­робки продукції до її виробниц­тва, реалізації, гарантійного й післягарантійного обслугову­вання. Споживачами є найпо­тужніші підприємства автомо­білебудування України і закор­дону.

Також завод працює над роз­робкою та виготовленням гід­равліки, що використовується у військово-промисловому ком­плексі. У цьому напрямку йде співпраця з Укроборонпромом, його конструкторськими та ви­робничими підприємствами.

– Якщо на заводі експлуатується найсучасніше обладнання і є сучасна база для випробувань, то мають бути високі вимоги до кваліфікації співробітників. Що робиться для того, аби дипломовані спеціалісти після закінчення навчальних закладів прийшли працювати саме на ваше підприємство?

– Аби якнайшвидше отримати необхідних спеціалістів, налагоджено плідну взаємодію з Кропивницьким інженерним коледжем Центральноукраїнського національного технічного університету. Саме тут здійснюється підготовка працівників для підприємств машинобудівної галузі. Зокрема за професіями електромеханіка, техніка-технолога тощо.

Студенти у процесі навчання проходять на підприємстві ви­робничу практику. Знайом­ляться з повним циклом робіт на усіх етапах розробки та виробництва продукції. Також на­бувають власні практичні вміння та навички, знайом­ляться з трудовим колективом, який має свої славні традиції.

– Які вакансії існують на заводі?

– Наше підприємство потре­бує висококваліфікованих опе­раторів для роботи на верстатах з числовим програм­ним керуванням, технологів. Після захисту дипломного про­екту в навчальному закладі випускники, які проходили у нас практику, як правило, повертаються на підприємство.

У подальшому вони підви­щують свій кваліфікаційний рівень у технічному універси­теті. Хочу наголосити, що саме ті випускники, які мають навички роботи за верстатом, ста­ють більш підготовленими до роботи конструкторами і тех­нологами. На відміну від тих, у кого підготовка відсутня, а про виробництво вони знають лише з підручників.

Практика проводиться у рамках договору між підприємством і навчальним закладом. Майже всі випускники отримують перше робоче місце на підприємстві.

– Чи задоволені ви рівнем підготовки спеціалістів у коледжі?

– Викладацький колектив інженерного коледжу, знаючи наше підприємство, специфіку роботи, намагається дати учням необхідні знання, аби вони після закінчення навчання якомога швидше адаптувалися на виробництві і стали гарними спеціалістами. Зокрема слід подякувати директорові навчального закладу Миколі Сторожуку, який створює всі умови, аби студенти отримали гарну професійну базу. У подальшому це стане якісним фундаментом у їхній професійній кар’єрі. Викладачі й майстри виробничого навчання докладають всіх зусиль, аби їхні вихованці стали висококласними професіоналами своєї справи. Сьогодні на заводі ру­льової гідромеханіки працюють 22 випускники коледжу різних років. А це – 20 відсотків пер­соналу заводу.

– Розкажіть про колектив, який ви очолюєте.

– На заводі рульової гідромеханіки підприємства «Радій» понад 120 висококваліфікованих працівників. Є власне конструкторське бюро,
технологічний відділ, відділ маркетингу. Можу розповісти про кожного працівника. Знаю, хто чим займається, вірю у їхній потенціал, старанність і талант. Колектив молодий, середній вік працівників 35 років, проте має потужний потенціал. Керівництво підприємства «Радій» доручає нам виконувати серйозні завдання, які мають важливе стратегічне значення. Молодим є на кого рівнятися. Кожен їхній крок оцінюється та контролюється досвідченими спеціалістами-наставниками. Такими, як налагоджувальники верстатів з числовим програмним керуванням Олександр Литвин та Кирило Шимонаєв, головний конструктор Ніна Олійник.

Непоодинокі випадки, коли діти вже досвідчених працівників обирають професію своїх батьків і після закінчення інженерного коледжу приходять працювати до нас. Наприклад, Ігор Валентинович Глущенко багато років працює начальником дільниці. Цьогоріч на виробничу практику привів свого сина Дмитра, котрий навчається у інженерному коледжі. Сподіваємося, що хлопець буде таким же прекрасним працівником, як і його батько, вимогливим до себе та інших.

– Які соціальні гарантії мають працівники?

Керівництво підприємства “Радій” турбується про добробут працівників. Вони соці­ально захищені, мають ста­більну роботу та можливість планувати свою кар’єру.

Тут своєчасно виплачується заробітна плата, створені гарні умови праці. Працює будинок культури, де працівники та їхні діти займаються у різноманіт­них гуртках. А влітку можна всією родиною відпочити на уз­бережжі Азовського моря на базі відпочинку «Жемчужина».

Матеріал взято з газети “Наше місто і село” №32 (401)