Автомобільний транспорт

Зараз важко уявити собі життя без автомобілів. На сьогоднішній день автомобільний транспорт займає провідне положення в задоволенні потреб народного господарства країни.

Автомобільний транспорт має велике значення тому, що обслуговує всі галузі народного госпо-дарства. 

Щорічно збільшуються обсяги перевезень пасажирів на міських, міжміських і  міжнародних лініях. Збільшення  перевезень вантажів і пасажирів, стало можливим внаслідок покращення експлуатаційних властивостей автомобілів, покращення автомобільних доріг і будівництво нових.

Для подальшого розвитку автомобільного транспорту вирішальна роль належить інженерно-технічним працівникам.

  Підготовку кадрів фахових молодших бакалаврів за спеціалізацією “Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів” проводять в нашому коледжі.

Підготовка фахівців з цієї спеціальності 274 Автомобільний транспорт розпочалася в коледжі з вересня 1998 року. Неодхідність фахівців цієї спеціальності зростає з кожним днем.

В коледжі обладнані необхідні лабораторії та кабінети, в яких студенти отримують знання та навички з таких предметів:

 • Будова автомобілів
 • Автомобільні двигуни
 • Технічна експлуатація автомобілів
 • Використання експлуатаційних матеріалів
 • Основи технології ремонту автомобілів
 • Електрообладнання автомобілів
 • Теорія і конструкція автомобілів
 • Автомобільні перевезення
 • Правила і безпека дорожнього руху
 • Будова іноземних автомобілів
 • Діагностика та технічне обслуговування електрообладнання автомобілів.

Молодший фаховий бакалавр підготовлений для професійної діяльності в транспортній галузі. Він може працювати на посадах: директор (керівник) малого підприємства (транспортного), начальник гаража, начальник відділу транспорту, начальник майстерні, начальник зміни, майстер виробничої дільниці, майстер з ремонту транспорту, майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів, майстер зміни, майстер контрольний (дільниці, цеху), майстер основної виробничої дільниці, механік, механік автомобільної колони (гаража), механік з ремонту транспорту, механік дільниці, механік цеху, механік виробництва, технік-конструктор (механіка),

 

 

технік-технолог (механіка), інспектор з охорони праці, інспектор шляховий, інструктор виробничого навчання, майстер виробничого навчання, інструктор з навчання практичної їзди, оцінник (експертна оцінка майна), випробувач двигунів, водій.

Випускники отримують робочу професію: «Слюсар з ремонту автомобілів»