Напрям підготовки

Автомобільний транспорт

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Зараз важко уявити собі життя без автомобілів. На сьогоднішній день автомобільний транспорт займає провідне положення в задоволенні потреб народного господарства країни.                           Автомобільний транспорт має велике значення тому, що обслуговує всі галузі народного господарства.  Читати далі…


Облік і оподаткування

Бухгалтерський облік

Молодший спеціаліст за кваліфікацією «Бухгалтер» готується для обліково-економічної роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності на первинних посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, а також на посадах, що підлягають заміщенню молодшими спеціалістами Читати далі…


Економіка

Економіка підприємства

Посада фахівця – економіста займає вагоме місце в структурі усіх підприємств малого, середнього та великого бізнесу, організацій чи установ. Молодший спеціаліст-економіст готується для планово-економічної, організаційно-управлінської,фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового Читати далі…


Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

Обслуговування комп′ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем

Професійні можливості випускників: діяльність щодо обслуговування комп’ютеризованих систем управління, комп’ютерної та електронної техніки на підприємствах, в установах, організаціях, конструкторських бюро, сервісних центрах Читати далі…


Комп`ютерна інженерія

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Молодший спеціаліст комп’ютерної інженерії готується для роботи з експлуатації, налагодження, розробки комп’ютерних систем, обслуговування, створення та впровадження програмного забезпечення і користувацьких програм Читати далі…

 


Галузеве машинобудування

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

В сучасному світі людину оточують різні машини і механізми. Всі вони складаються з простих або складних деталей. Для виготовлення цих деталей сьогодні потрібні глибокі знання як традиційних, так і наукоємних технологій. Отримати такі знання можна навчаючись за спеціальністю «Технологія обробки матеріалів на верстатах Читати далі…


 

Прикладна механіка

Інструментальне виробництво

Технік-технолог інструментального виробництва готується для виробничо-технологічної діяльності в інструментальних, механічних цехах, технологічних  і конструкторських бюро відділу  технолога або  інструментального відділу підприємства, в проектно-технологічних і науково-дослідних організаціях машинобудівного профілю на посадах: Читати далі…

 

Обслуговування верстатів з ПУ і робототехнічних комплексів

Технік-механік даної спеціальності готується для виробничої діяльності в механічних цехах, технологічних і конструкторських відділах та бюро машинобудівних заводів, проектних та науково дослідних організаціях на посадах механік цеху , технолог, конструктор, контролер відділу технічного контролю, майстер виробничих  дільниць, програміст Читати далі…