Тест Беннета. Оцінка рівня розвитку технічного мислення

Тест Беннета. Оцінка рівня розвитку технічного мислення Частина 1

Даний тест призначений для того, щоб оцінювати технічне мислення людини, зокрема – його вміння читати креслення, розбиратися в схемах технічних пристроїв і їх роботі, вирішувати найпростіші фізико-технічні завдання.
В даному тесті досліджуваний отримує 70 технічних малюнків із завданнями і варіантами можливих відповідей на них. Задача досліджуваного полягає в тому, щоб до кожного з малюнків знайти правильне рішення зображеної на ньому завдання.
На всю роботу над тестом відводиться 25 хв. Розвиненість технічного мислення оцінюється за кількістю правильно вирішених за цей час завдань.
Далі під номерами від 1 до 70 дано відповідні завдання у вигляді малюнків та пов’язаних з ними питань. Під кожним із запитань, у свою чергу, дані три варіанти можливих відповідей на нього, причому тільки один з них є правильним. Досліджуваному необхідно вибрати і вказати правильну відповідь, написавши на окремому аркуші паперу номер завдання та номер обраного відповіді на це завдання. Запис 3.1 означатиме, що при вирішенні 3-й завдання досліджуваний вважав правильним 1-й із запропонованих відповідей на неї.
В наступних далі таблицях (табл. 1 і 2) містяться, відповідно, ключові відповіді на завдання тесту Беннета і нормативні дані, користуючись якими, можна оцінювати рівень розвитку технічного мислення у підлітків і старших школярів.Таблиця 1

Ключ до тесту Беннета Правильні відповіді на тестові завдання

Номер завдання Правильна відповідь Номер завдання Правильна відповідь Номер завдання Правильна відповідь
1 2 25 2 48 1
2 2 26 2 49 2
3 1 27 1 50 3
4 3 28 3 51 2
5 2 29 2 52 1
6 2 30 1 53 2
7 3 31 3 54 1
8 3 32 2 55 1
9 2 33 1 56 2
10 3 34 3 57 1
11 2 35 1 58 1
12 2 36 3 59 2
13 2 37 2 60 1
14 3 38 3 61 2
15 2 39 1 62 1
16 2 40 2 63 3
17 2 41 1 64 2
18 3 42 2 65 1
19 2 43 2 66 2
20 3 44 1 67 3
21 2 45 3 68 1
22 1 46 1 69 2
23 3 47 1 70 1
24 3

 

Задачі до тесту Беннета

1. Якщо ліва шестерня повертається в зазначеному стрілкою напрямку, то в якому напрямку буде повертатися права шестерня?
1. В напрямку стрілки А.
2. В напрямку стрілки В.
3. Не знаю.
2. Яка гусениця повинна рухатися швидше, щоб трактор повертався в зазначеному стрілкою напрямку?
1. Гусениця А.
2. Гусениця В.
3. Не знаю.
3. Якщо верхнє колесо обертається в напрямку стрілки, то в якому напрямку обертається нижнє колесо?
1. В напрямку А.
2. В обох напрямках.
3. В напрямку В
4. В якому напрямку рухатиметься зубчасте колесо, якщо ручку зліва рухати вниз і вгору в напрямку пунктирних стрілок?
1. Вперед-назад по стрілках А-В.
2. В напрямку стрілки А.
3. В напрямку стрілки В.
5. Якщо на круглий диск, вказаний на малюнку, діють одночасно дві однакові сили 1 та 2, то в якому напрямку рухатиметься диск?
1. В напрямку стрілки А.
2. В напрямку стрілки В.
3. В напрямку стрілки С.
6. Чи потрібні обидва ланцюга, зображені на малюнку, для підтримки вантажу, або достатньо тільки одного? Якого?
1. Досить ланцюга А.
2. Досить ланцюга В.
3. Потрібні обидва ланцюга.
7. У річці, де вода тече в напрямку стрілки, встановлені три турбіни. З труб над ними падає вода. Яка з турбін буде обертатися швидше?
1. Турбіна А.
2. Турбіна В.
3. Турбіна С.
8. Яке з коліс, А або В, буде обертатися в тому ж напрямку, що й колесо X?
1. Колесо А.
2. Колесо В.
3. Обидва колеса.
9. Який ланцюг потрібен для підтримки вантажу?
1. Ланцюг А.
2. Ланцюг В.
3. Ланцюг С.
10. Яка з шестерень обертається в тому ж напрямку, що і ведуча шестерня? А може бути, в цьому напрямку не обертається жодна з шестерень?
1. Шестерня А.
2. Шестерня В.
3. Не обертається жодна.
11. Яка з осей, А або В, обертається швидше або обидві осі обертаються з однаковою швидкістю?
1. Вісь А обертається швидше.
2. Вісь В обертається швидше.
3. Обидві осі обертаються з однаковою швидкістю.
12. Якщо нижнє колесо обертається в напрямку стрілки, то в якому напрямку буде обертатися вісь X?
1. В напрямку стрілки А.
2. В напрямку стрілки В.
3. У тому й іншому напрямках.
13. Яка з машин з рідиною в бочці гальмує?
1. Машина А.
2. Машина Б.
3. Машина В.
14. В якому напрямку буде обертатися вертушка, пристосована для поливу, якщо в неї пустити воду під тиском?
1. В обидві сторони.
2. В напрямку стрілки А.
3. В напрямку стрілки В.
15. Яка з рукояток триматиметься під напругою пружини?
1. Не триматимуться обидві.
2. Буде триматися рукоятка А.
3. Буде триматися рукоятка В.
16. В якому напрямку ліжко пересували в останній раз?
1. В напрямку стрілки А.
2. В напрямку стрілки В.
3. Не знаю.
17. Колесо і гальмівна колодка виготовлені з одного і того ж матеріалу. Що швидше зноситься: колесо чи колодка?
1. Колесо зноситься швидше.
2. Колодка зноситься швидше.
3. І колесо, і колодка зносяться однаково.
18. Чи однаковою щільністю рідинами заповнені ємності чи одна з рідин більш щільна, ніж інша (кулі однакові)?
1. Обидві рідини однакові по щільності.
2. Рідина А щільніше.
3. Рідина В щільніше.
19. В якому напрямку буде обертатися вентилятор під натиском повітря?
1. В напрямку стрілки А.
2. В напрямку стрілки В.
3. У тому й іншому напрямках.
20. В якому становищі зупиниться диск після вільного руху по вказаній лінії?
1. В як завгодно.
2. У положенні А.
3. У положенні В.
21. Якими ножицями легше різати лист заліза?
1. Ножицями А.
2. Ножицями В.
3. Ножицями С.
22. Яке колесо крісла-коляски обертається швидше при русі коляски?
1. Колесо А обертається швидше.
2. Обидва колеса обертаються з однаковою швидкістю.
3. Колесо В обертається швидше.
23. Як змінюватиметься форма запаяної тонкостінної бляшаної банки, якщо її нагрівати?
1. Як показано на малюнку А.
2. Як показано на малюнку В.
3. Як показано на малюнку С.
24. Яка з шестерень обертається швидше?
1. Шестерня А.
2. Шестерня В.
3. Шестерня С.
25. З якою кулькою зіткнеться кулька X, якщо його вдарити про перепону в напрямку, вказаному суцільною стрілкою?
1. З кулькою А.
2. З кулькою В.
3. З кулькою С.
26. Припустимо, що намальовані колеса виготовлені з гуми. В якому напрямку потрібно обертати провідне колесо (ліве), щоб колесо X оберталося в напрямку, вказаному пунктирною стрілкою?
1. В напрямку стрілки А.
2. В напрямку стрілки В.
3. Напрям не має значення.
27. Якщо перша шестерня обертається в напрямку стрілки, то в якому напрямку обертається верхня шестерня?
1. В напрямку стрілки А.
2. В напрямку стрілки В.
3. Не знаю.
28. Вага фігур А, В і С однакові. Яку з них важче перекинути?
1. Фігуру А.
2. Фігуру В.
3. Фігуру С.
29. Якими шматочками льоду можна швидше охолодити стакан води?
1. Шматком на картинці А.
2. Шматочками на картинці В.
3. Шматком на картинці С.
30. На якій картинці правильно зображено падіння бомби з літака?
1. На картинці А.
2. На картинці В.
3. На картинці С. 

 

 

Тест Беннета. Оцінка рівня розвитку технічного мислення Частина2
31. У яку сторону занесе цю машину, що рухається по стрілці, на повороті?
1. В будь-яку сторону.
2. В сторону А.
3. В сторону В.
32. У ємності знаходиться лід. Як зміниться рівень води в порівнянні з рівнем льоду після його танення?
1. Рівень підвищиться.
2. Рівень понизиться.
3. Рівень не зміниться.
33. Який з каменів, А або В, легше рухати?
1. Камінь А.
2. Зусилля мають бути однаковими.
3. Камінь В.
34. Яка з осей обертається повільніше?
1. Вісь А.
2. Вісь В.
3. Вісь С.
35. Чи одинакова вага обох ящиків чи один з них легший?
1. Ящик А легший.
2. Ящик В легший.
3. Ящики однакової ваги.
36. Бруски А і В мають одинаковий переріз і виготовлені з одного і того ж матеріалу. Який із брусків може витримати більшу вагу?
1. Обидва витримають однакове навантаження.
2. Брусок А.
3. Брусок В.
37. На яку висоту підніметься вода з шланга, якщо її випустити з резервуарів А і В, заповнених доверху.
1. Як показано на малюнку А.
2. Як показано на малюнку В.
3. До висоти резервуарів.
38. Який з цих суцільнометалевих предметів охолоне швидше, якщо їх винести гарячими на повітря?
1. Предмет А.
2. Предмет В.
3. Предмет С.
39. У якому положенні зупиниться дерев’яний диск із вставленим у нього металевим кружком, якщо диск катнути?
1. У положенні А.
2. У положенні В.
3. У будь-якому положенні.
40. У якому місці переломиться палиця, якщо різко натиснути на її кінець зліва?
1. У місці А.
2. У місці В,
3. У місці С.
41. На який ємності правильно нанесені риcки, що позначають рівні об’єми?
1. На ємності А.
2. На ємності В.
3. На ємності С.
42. На якому з малюнків правильно зображена вода, що виливається з отворів судини?
1. На малюнку А.
2. На малюнку В.
3. На малюнку С.
43. У якому пакеті морозиво розтане швидше?
1. В пакеті А.
2. В пакеті В.
3. Однаково.
44. Як рухатиметься підвішений вантаж, якщо верхнє колесо обертається в напрямку стрілки?
1. Переривчасто вниз.
2. Переривчасто вгору.
3. Безперервно вгору.
45. Яке з коліс, виготовлених з однакового матеріалу, буде обертатися довше, якщо їх розкрутити до однакової швидкості?
1. Колесо А.
2. Колесо В.
3. Колесо С.
46. Яким способом легко везти камінь по гладкій дорозі?
1. Способом А.
2. Способом В.
3. Способом С.
47. В якому напрямку рухатиметься вода в системі шестерного насоса, якщо його шестерня обертається в напрямку стрілок?
1. В сторону А.
2. В сторону В.
3. В обидві сторони.
48. При якому вигляді передачі підйому в гору на велосипеді важче?
1. При передачі типу А.
2. При передачі типу В.
3. При передачі типу С.
49. На дні ємності знаходиться пісок. Поверх нього – галька (камінці). Як зміниться рівень насипання в ємності, якщо гальку і пісок перемішати?
1. Рівень підвищиться.
2. Рівень понизиться.
3. Рівень залишиться колишнім.
50. Зубчаста рейка X рухається півметра в зазначеному стрілкою напрямку. На яку відстань при цьому переміститься центр шестерні?
51. Яка з шестерень, А або В, обертається повільніше, або вони обертаються з однаковою швидкістю?
1. Шестерня А обертається повільніше.
2. Обидві шестерні обертаються з однаковою швидкістю.
3. Шестерня В обертається повільніше.
52. Яка з коней повинна бігти на повороті швидше для того, щоб її не обігнала інша?
1. Кінь А.
2. Обидві повинні бігти з однаковою швидкістю.
3. Кінь В.
53. З якого крана сильнішою має бити струмінь води, якщо їх відкрити одночасно?
1. З крана А.
2. З крана В.
3. З обох однаково.
54. У якому випадку легко підняти однаковий за вагою вантаж?
1. У разі А.
2. У разі В.
3. В обох випадках однаково.
55. Ці тіла зроблені з одного і того ж матеріалу. Яке з них має меншу вагу?
1. Тіло А.
2. Тіло В.
3. Обидва тіла однакові за вагою.
56. В якій точці кулька рухається швидше?
1. В обох точках, А і В, швидкість однакова.
2. У точці А швидкість більше.
3. У точці В швидкість більше.
57. Який з двох рейок повинен бути вище на повороті.
1. Рейка А.
2. Рейка В.
3. Обидві рейки повинні бути однаковими по висоті.
58. Як розподіляється вага між гаками А і В?
1. Сила тяжіння на обох гаках однакова.
2. На гаку А сила тяжіння більше.
3. На гаку В сила тяжіння більше.
59. Клапани якого насоса знаходяться в правильному положенні?
1. Насоса А.
2. Насоса В.
3. Насоса С.
60. Яка з осей обертається повільніше?
1. Вісь А.
2. Вісь В.
3. Вісь С.
61. Матеріал і перетину тросів А і В однакові. Який з них витримає більше навантаження?
1. Трос А.
2. Трос В.
3. Обидва троса витримають однакове навантаження.
62. Який з тракторів повинен від’їхати далі для того, щоб човни зупинилися біля берега?
1. Трактор А.
2. Трактор В.
3. Обидва трактора повинні від’їхати на однакову відстань.
63. У якої з хвірток трос підтримки закріплений краще?
1. У обох хвірток закріплено однаково.
2. Біля хвіртки А закріплений краще.
3. Біля хвіртки В закріплений краще.
64. Якою талью легше підняти вантаж?
1. Талью А
2. Талью В.
3. Обома талями однаково.
65. На осі X знаходиться провідне колесо, що обертає конуси. Який з них буде обертатися швидше?
1. Конус А.
2. Обидва конуса обертатимуться однаково.
3. Конус В.
66. Якщо маленьке колесо буде обертатися в напрямку стрілки, то як буде обертатися велике?
1. В напрямку стрілки А
2. В обидві сторони.
3. В напрямку стрілки В.
67. Який з тросів утримує стовп надійніше?
1. Трос А.
2. Трос В.
3. Трос С.
68. Який з лебідок важче піднімати вантаж?
1. Лебідкою А
2. Обома лебідками однаково.
3. Лебідкою В.
69. Якщо необхідно підтримати сталевим тросом побудований через річку міст, то як доцільніше закріпити трос?
1. Як показано на рис. А.
2. Як показано на рис. В.
3. Як показано на рис. С.
70. Який з ланцюгів менш напружений?
1. Ланцюг А
2. Ланцюг В.
3. Обидві ланцюга напружені однаково.

За кожне правильне рішення протягом 25 хвилин завдання досліджуваний отримує по 1 балу. Загальна сума набраних ним балів порівнюється з таблицею 2 і робиться висновок про те, на якому з п’яти можливих рівнів знаходиться його технічне мислення:
– дуже високий,
– високий,
– середній,
– низький,
– дуже низький.

Таблиця 2
Середні показники рівня розвитку технічного мислення у юнаків та дівчат – навчаються в старших класів школи

Групи досліджуваних Рівень розвитку технічного мислення (технічних здібностей)
дуже низький низький середній високий дуже високий
Юнаки Менше 26 27-32 33-38 39-47 Більше 48
Дівчата Менше 17 18-22 23-27 28-34 Більше 35

Література: 
Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — Кн. 3:  Психодиагностика.  Введение  в  научное  психологическое исследование с элементами математической статистики. —  с. 305 Методика 15. «Тест Беннета. Оценка уровня развития технического мышления».