Економіка підприємства

Посада фахівця – економіста займає вагоме місце в структурі усіх підприємств малого, середнього та великого бізнесу, організацій чи установ. Молодший спеціаліст-економіст готується для планово-економічної, організаційно-управлінської,фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування.

Студенти коледжу:

 • набувають професійних знань, умінь, навичок;
 • забезпечують широкий світогляд та нове економічне мислення;

отримують глибокі знання економічних законів.

 • оволодівають практичними прийомами і методами формування стратегій розвитку підприємств;
 • формують бізнес-моделі сучасних підприємств;
 • вивчають системи організації виробництва ;
 • аналізують інвестиційні проекти;
 • оцінюють вартість майна та бізнесу;

діагностують стан господарської діяльності підприємства.

Фундаментальна підготовка з економіки підприємства включає ґрунтовну економічну, комп’ютерну, правову та мовну підготовку з дисциплін:

 • економіка підприємства
 • фінанси підприємства
 • планування і організація діяльності підприємства
 • фінансовий облік
 • економіка й нормування праці
 • основи маркетингу
 • менеджмент
 • ціноутворення
 • інвестування
 • фінансове планування

Отримані знання та вміння можуть бути використані у всіх сферах та галузях економіки.

Випускники можуть виконувати роботу:

 • економіста з планування
 • економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
 • економіста з фінансової роботи
 • економіста з праці
 • економіста зі збуту
 • консультанта-радника
 • економіста договірних та претензійних робіт
 • економіста і фахівця відділів з електронного бізнесу
 • економіста у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • економіста з матеріально-технічного постачання

Місцями подальшого працевлаштування наших випускників є :

 • промислові підприємства
 • державні установи
 • підприємства торгівельної та посередницької діяльності
 • банки
 • страхові компанії
 • товарні та фондові біржі
 • інвестиційні компанії
 • рекламні компанії
 • аудиторські фірми тощо.

 

 

 

 

 

 

 

Випускник КМК КНТУ – якісний економіст, який може фахово здійснити аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств та організації у виробничій та комерційній сферах.