Публічні закупівлі 2021 p.

Річний план закупівель ВСП “КІФК ЦНТУ” на 2021 рік

Державні закупівлі на 2021 рік 

Конкурентні закупівлі 2021

У відповідності з Законом України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Надання публічної інформації Відокремленого структурного підрозділу “Кропивницький інженерний фаховий коледж  Центральноукраїнського національного технічного унівеситету” здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

У разі потреби доступу до інформації,
яка є публічною відповідно до
ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«Про доступ до публічної інформації»
але не оприлюднена на цьому сайті,
прохання надсилати відповідні запити
на адресу:

Відокремлений структурний підрозділ
“Кропивницький інженерний фаховий коледж
Центральноукраїнського національного технічного університету”
вул. Ю. Олефіренка, 6
м. Кропивницький
Кіровоградська обл.
25002