Обслуговування комп′ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем

Термін навчання на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців, на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців.

Галузь знань: 0502 “Автоматика і управління”.

Напрям підготовки: 6.050201 “Cистемна інженерія”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.

Кваліфікація: технік із системного адміністрування.

Професійні можливості випускників: діяльність щодо обслуговування комп’ютеризованих систем управління, комп’ютерної та електронної техніки на підприємствах, в установах, організаціях, конструкторських бюро, сервісних центрах.

Фахівець може займати такі посади:

 • технік комп’ютеризованих систем;
 • технік-електронік;
 • технік-програміст;
 • технік-системотехнік;
 • оператор ЕОМ;
 • контролер роботів;
 • наладчик електронної техніки.

Робототехніка в наш час – пріоритетний напрям руху науково-технічного прогресу та розвитку новітніх технологій, тому важливо привернути увагу студентської молоді до конструювання робототехнічних комплексів.

Випускники спеціальності “Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем” зможуть не лише провадити діяльність, пов’язану з виробництвом, експлуатацією та обслуговуванням електронної техніки, а й обслуговувати комп’ютеризовані інтегровані робототехнічні схеми, засоби автоматики та управління, які все ширше впроваджуються в роботу сучасних промислових підприємств. Вони оволодіють більш широким обсягом знань, умінь і навичок у галузі комп’ютеризованих систем, автоматики й управління, яких потребує сучасна організація виробництва.

Підготовка фахівців спеціальності є новим кроком до підвищення рівня організації виробництва в регіоні шляхом залучення до нього спеціалістів, котрі володіють теоретичними знаннями та мають практичні навички монтажу, пуску, регулювання та випробування комп’ютеризованих систем, засобів автоматики й управління та їх програмного забезпечення.

Під час навчання в коледжі вивчаються такі спеціальні дисципліни:

 • архітектура комп′ютерів;
 • комп′ютерна схемотехніка;
 • алгоритмічні мови та програмування;
 • матеріали електронної техніки;
 • теорія автоматичного управління;
 • комп′ютерні мережі;
 • електроніка і мікросхемотехніка;
 • технічні засоби РТС;
 • програмне забезпечення РТС;
 • системне програмне забезпечення і операційні системи;
 • системи передавання даних;
 • теорія інформації;
 • типові технологічні процеси автоматизації виробництва, тощо.

Вагому частину навчального часу відведено вивченню і роботі з комп’ютерними програмами, які можна ефективно використовувати під час проектування робототехнічних комплексів.

З метою отримання практичних навичок студенти проходять два види практики: навчальну (електрорадіомонтажну, комп’ютерну), на отримання робітничої професії) та виробничу (технологічну і переддипломну).

Підготовка спеціалістів зорієнтована на машинобудівну галузь, сервісне обслуговування і ремонт засобів комп’ютерної техніки та оргтехніки, системи телекомунікацій, діяльність у сфері інформатизації, експлуатації, адміністрування, обслуговування комп’ютерних мереж, створення та супроводження прикладного програмного забезпечення, експлуатації та обслуговування мікропроцесорних систем керування тощо.

Постійно проводяться екскурсії на заводи та підприємства з метою ознайомлення студентів з сучасними технологіями виробництва.

Професії та посади, за якими може працевлаштовуватись молодший спеціаліст: технік з обслуговування комп’ютеризованих та роботизованих систем і мереж; адміністратор комп’ютерних мереж; технік інформаційно-обчислювального центру; технік-електронік сервісних центрів (ремонт та обслуговування цифрових систем); технік-технолог, технік-конструктор (електроніка); системотехнік; технік з автоматизації виробничих процесів; технік-програміст; оператор комп’ютерного набору; оператор автоматичної лінії на виробництві.