Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Термін навчання на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців, на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців.

Галузь знань – 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

Напрям підготовки – 050102 «Компютерна інженерія»

Молодший спеціаліст комп’ютерної інженерії готується для роботи з експлуатації, налагодження, розробки комп’ютерних систем, обслуговування, створення та впровадження програмного забезпечення і користувацьких програм.

По завершенню терміну навчання молодший спеціаліст може брати участь у вирішенні професійних завдань:

– налагодження та регулювання обчислювальної техніки та периферійних пристроїв;

– регулювальник обчислювальної техніки;

– експлуатація комп’ютерних систем та мереж;

– технік обчислювального центру;

– обслуговування та створення системного програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж;

– технік з системного програмного забезпечення.

Під час навчання в Кіровоградському машинобудівному коледжі студенти спеціальності “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж” вивчають сучасні мови програмування – С, С++, Java, Delphi та ін; вивчаються операційні системи, комп’ютерна графіка, мікропроцесорні системи, комп’ютерна електроніка, схемотехніка, архітектура комп’ютерів, комп’ютерні мережі, периферійні пристрої, тощо. До послуг студентів – 5 комп’ютерних класів, електронна бібліотека, Інтернет.

Підготовка студентів базується на наступних принципах:

 

  • грунтовна математична підготовка, а також підготовка з теоретичних, методичних і алгоритмічних основ інформаційних  технологій для використання математичного апарату при розв’язанні завдань в області інформаційних систем і технологій;
  • грунтовна підготовка в області програмування, володіння алгоритмічним мисленням, методами програмної інженерії для реалізації програмного забезпечення з урахуванням вимог до його якості, надійності та виробничих характеристик;
  • знання в області комп’ютерної інженерії в обсязі, необхідному для розуміння базових принципів організації та функціонування апаратних засобів сучасних систем обробки інформації, основних характеристик, можливостей і областей застосування обчислювальних систем різного призначення.

Велика увага приділяється практичному навчанню, яке проходить в лабораторіях коледжу та в умовах виробництва. Майбутні фахівці проходять електрорадіомонтажну практику, під час якої власноруч виготовляють діючі електронні пристрої, навчальну комп’ютерну практику, практику для отримання робітничої професії, по завершенню якої отримують посвідчення «Оператор комп’ютерного набору». Технологічна та переддипломна практика проходить на провідних підприємствах міста Кіровоград – ЗАТ «Гідросила», ПАТ «Червона зірка», ПАТ «НПП Радій», ТОВ ІСП «Шторм», та ін.

По закінченню навчання студенти отримують кваліфікацію техніка-програміста та мають змогу працювати в державних підприємствах, проектно-конструкторських організаціях, в обчислювальних центрах, фірмах, банках, комерційних організаціях різної форми власності.

Бажаючі здобути вищу освіту, мають змогу вступити до Кіровоградського національного технічного університету на денну форму навчання на 2-й чи 3-й курс.