Акредитація спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Економіка підприємства»

        У період з 06.06.2018р. по 08.06.03.2018р.  у КІК ЦНТУ була проведена акредитаційна експертиза спеціальностей  «Бухгалтерський облік» та «Економіка підприємства».

        Зі спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» експертна комісія   Міністерства освіти і науки України здійснювала роботу у складі:

  • Дубініна Марина Вікторівна – завідувач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету, доктор економічних наук, доцент, голова експертної комісії.
  • Назаревич Софія Петрівна, голова циклової комісії бухгалтерського обліку та організації виробництва Зборівського коледжу Тернопільського національного технічного університету, експерт.

        Зі спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства»:

  •  Погорелова Олена Володимирівна – професор кафедри обліку і економічного аналізу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, кандидат економічних наук, голова експертної комісії.
  • Шекмар Надія Андріївна – завідувач економічного відділення Свалявського технічного  коледжу Національного університету харчових технологій, кандидат економічних наук, доцент, експерт.

     Акредитація – це визнання відповідальності умов та якості підготовки фахівців діючим національним освітнім стандартам. Здійснюючи акредитаційну експертизу, держава забезпечує і виступає гарантом якості освіти  саме у нашому навчальному закладі.

    Експерти дійшли висновку, що стан кадрового, навчально – методичного, інформаційного та матеріально – технічного забезпечення, рівень організації навчального процесу, рівень знань студентів  в цілому відповідають вимогам чинного законодавства, встановленим МОН України, критеріям і вимогам рівня акредитації, що забезпечує державну гарантію якості освіти.

   Комісія підтвердила, що КІК ЦНТУ проваджує на високому рівні освітню діяльність, яка забезпечує здобуття студентами освіти за обраними ними спеціальностями.

Голова циклової комісії економічних дисциплін                                                                                    В.І.Куц