ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

Викладачі КІК ЦНТУ Пелих О.Л., Гаращенко Н.О. разом з студентками Гайналій А.О. та Неклегою Я.В. взяли участь у роботі ІІ
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери» (24-25 жовтня 2019 р.).

На конференції розглядалися актуальні проблеми посилення ролі фінансово-кредитного механізму в забезпеченні сталого розвитку економіки та стабілізації соціальної сфери країни,  обговорювалися наукові здобутки та новітні ідеї, пропонувалися шляхи упровадження результатів наукових  досліджень.  

Велика подяка організаторам конференції – кафедрі фінансів, банківської справи та страхування ЦНТУ!