Курс ПК “Мовленнєво-комунікативний аспект діяльності сучасного педагога”

У період з 23 до 27 лютого 2023 року науково-педагогічні працівники ВСП «Кропивницький інженерний фаховий коледж ЦНТУ» пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації «Мовленнєво-комунікативний аспект діяльності сучасного педагога», під час якого мали змогу удосконалити навички успішної комунікації та оволодіти лексичними й граматичними нормами нового правопису української мови.