Тиждень циклової комісії комп’ютерних систем та мереж

У період з 25 по 29 березня 2019 року у Кропивницькому інженерному коледжі Центральноукраїнського національного технічного університету  відбувся  . Для студентів спеціальностей «Комп’ютерна інженерія» та «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» було запропоновано ряд пізнавальних та навчальних заходів націлених на підвищення рівня зацікавленості з обраного напрямку навчання, розвиток творчих здібностей студентів, створення умов для застосування знань студентами при вирішенні нестандартних завдань, виховання дружного та згуртованого студентського колективу у ході підготовки і проведення даного заходу.

Тиждень розпочався з конференції на тему «Застосування систем автоматизованого проектування у житті». Викладач спецдисциплін Бонк В.О. разом зі студентами ІІІ курсу порівняли   різні системи САПР та   розглянули їх сфери застосування. Також студентами було продемонстровано цікаві презентації.

26 березня викладач Амеліна М.Г. разом з випускником нашого навчального закладу, Поляковим Олексієм, провели лекцію-бесіду на тему «Основи технічного обслуговування комп’ютерної техніки».  Захід був спрямований на мотивування студентів до навчання та подальшого працевлаштування за обраною професією. Олексій,  спеціаліст з сервісного обслуговування цифрової електроніки, поділився зі студентами реальними прикладами з реальних «сервісних» ситуацій. Студенти ознайомилися з платами від мобільних пристроїв та взяли участь у цікавому конкурсі.

Насиченою  видалась середа, 27 березня.

Завідувачем лабораторії периферійних пристроїв, діагностики та експлуатації комп’ютерних систем і мереж Кравцем Є.Ю. для студентів ІІ курсу було проведено цікаву лекцію-бесіду з теми «Захоплююча робототехніка та основи 3-D друку», на якій  він продемонстрував учням функціональні можливості і практичне застосування програмно-апаратного комплексу Arduino та ознайомив з адитивними технологіями. Використання 3-D-технологій у навчальному процесі дає змогу суттєво підвищити його ефективність завдяки наближенню віртуального комп’ютерного середовища до реального тривимірного світу.

Студенти ІІ-IVкурсів  під керівництвом викладача Амеліної М.Г. відвідали відділ Unity компанії Onix,  де випускник нашого коледжу Демченко Дмитро ознайомив з процесом GameDev з «середини»  та провів цікаву лекцію про етапи створення комп’ютерних ігор, пояснив поняття AR (розширена реальність), VR (віртуальна реальність) та MR (змішана реальність).

28 березня викладачем Приходько Л.М. було організовано та проведено олімпіаду з комп’ютерної схемотехніки,  метою якої було визначення найкращих студентів, що мають: навички логічного мислення, поглиблені знання арифметичних та логічних основ комп’ютерної схемотехніки, практичні навички самостійної побудови логічних схем  пристроїв. У цілому з завданнями учасники олімпіади впоралися добре. Переможцями стали:

І місце – Музиченко Дмитро (гр. К 16 1/9);

ІІ місце – Толкачов Павло (гр. К 16 2/9);

ІІІ місце – Сушков Олександр (гр. К 16 2/9).

Переможці нагороджені почесними грамотами та солодкими призами.

Висловлюємо подяку за участь всім учасникам олімпіади!

29 березня під керівництвом викладача Хлісти Р.О. відбулася конференція на тему «Використання паралакс-ефекту при верстанні веб-сторінок». На конференції викладачем були розглянуті загальні питанні стосовно терміну паралаксу та доцільності його використання. Студенти групи К15 1/9 навели приклади використання паралакс-ефекту на сайтах. Конончук М.С надав рекомендації щодо вибору відносних параметрів об’єктів при використанні паралакс-ефекту.

Насичений тиждень закінчився виставкою технічної творчості студентів під керівництвом  завідуючого лабораторією Супруненка В.В. та викладача з комп’ютерної електроніки Сидоренка С.В. На виставці були представлені експонати, розроблені студентами ІІ-го курсу під час проходження електрорадіомонтажної практики.

Під час підведення підсумків Тижня комісії було обговорено всі проведені заходи та відмічено, що тиждень пройшов на належному рівні. Студенти показали гарні знання, вміння та зацікавленість предметами, а також навички та творчі здібності.