Бухгалтерський облік

071 Облік і оподаткування

Молодший фаховий бакалавр  за спеціалізацією «Бухгалтерський облік» готується для обліково-економічної роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності.

Бухгалтер забезпечує керівництво інформацією, необхідною для прийняття важливих управлінських рішень; бере участь в аналізі результатів роботи, встановленні приорітетів підприємства, забезпеченні відповідності доходів і видатків, формуванні внутрішньої і зовнішньої фінансової звітності.

Молодший фаховий бакалавр  за спеціалізацією «Бухгалтерський облік» підготовлений до професійної діяльності у сфері бухгалтерського обліку та здатний виконувати такі функції:

 • Облікову;
 • фінансово-економічну;
 • організаційну;
 • контрольно-аналітичну;
 • техніко-інформаційну.

У закладі освіти передбачена ґрунтовна, фундаментальна та базова економічна підготовка з дисциплін:

 • Бухгалтерський облік
 • Статистика
 • Фінанси підприємства
 • Фінансовий облік
 • Економічний аналіз
 • Інформаційні системи та технології обліку
 • Контроль і ревізія
 • Податкова система
 • Основи аудиту
 • Бухгалтерська звітність

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування»:

 • Вивчають у навчальному процесі законодавчі та нормативні документи.
 • Отримують розуміння необхідності навчатися впродовж життя, вміння застосовувати новітні знання у майбутній власній практичній діяльності.
 • Отримують базу професійної компетентності як майбутнього спеціаліста загальноекономічного напряму.
 • Ефективно і творчо засвоюють та усвідомлюють інформацію, яку вони здобувають з різних джерел.
 • Опановують навиками, пов’язаними з розробкою, пошуком, засвоєнням і використанням економічних нововведень.
 • З допомогою висококваліфікованих викладачів мають змогу підтримувати зв’язки з фінансовими установами, провідними підприємствами міста; використовувати в навчальному процесі техніко-економічні показники їх роботи.

Коледж готує конкурентоспроможного фахівця, який підготовлений до професійної діяльності на конкретному робочому місці, володіє навичками роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями, вміє самостійно оперативно отримувати і використовувати необхідну інформацію.

Сфера застосування бухгалтерського обліку – підприємства, організації, установи виробничої, комерційної, кредитно-банківської та інших видів діяльності.

Майбутн фахівці  можуть працювати за спеціальністю, швидко адаптуватись до сучасних вимог ринку праці та влаштуватись на високооплачувані посади.