Економіка підприємства

051 Економіка

 Посада фахівця – економіста займає вагоме місце в структурі усіх підприємств малого, середнього та великого бізнесу, організацій чи установ.

Фаховий молодший бакалавр у сфері фахової передвищої освіти  готується для планово-економічної, організаційно-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування.

Студенти коледжу протягом навчання отримують такі професійні компетенції:

 • набувають фахових знань, умінь, навичок;
 • розвивають широкий світогляд та нове економічне мислення;
 • отримують глибокі знання економічних законів;
 • оволодівають практичними прийомами і методами формування стратегій розвитку підприємств;
 • формують бізнес-моделі сучасних підприємств;
 • вивчають системи організації виробництва;
 • аналізують інвестиційні проєкти;
 • оцінюють вартість майна та бізнесу;
 • діагностують стан господарської діяльності підприємства.

Фундаментальна підготовка з економіки підприємства включає ґрунтовну економічну, комп’ютерну, правову та мовну підготовку з дисциплін:

 • Економіка підприємства
 • Фінанси підприємства
 • Планування і організація діяльності підприємства
 • Фінансовий облік
 • Економіка та нормування праці
 • Основи маркетингу
 • Менеджмент
 • Ціноутворення
 • Інвестування
 • Фінансове планування

Отримані знання та вміння можуть бути використані у всіх сферах та галузях економіки.

Випускники можуть обіймати такі посади:

 • економіст з планування
 • економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
 • економіст з фінансової роботи
 • економіст з праці
 • економіст зі збуту
 • консультант-радник
 • економіст договірних та претензійних робіт
 • економіст і фахівець відділу електронного бізнесу
 • економіст у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • економіст з матеріально-технічного постачання

Місцями подальшого працевлаштування наших випускників є:

 • промислові підприємства
 • державні установи
 • підприємства торгівельної та посередницької діяльності
 • фінансові установи
 • страхові компанії
 • товарні та фондові біржі
 • інвестиційні компанії
 • рекламні компанії
 • аудиторські фірми тощо.

Випускник ВСП «КІФК ЦНТУ» – якісний економіст, який може фахово здійснювати аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств та організацій у виробничій та комерційній сферах.