Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

Галузь знань:12 «Інформаційні технології»;

освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії;

професійна кваліфікація: технік-програміст;

термін навчання: 3 роки 10 місяців.

Фахівець з комп’ютерної інженерії готується до роботи з експлуатації, налагодження, розробки комп’ютерних систем, обслуговування, створення і впровадження програмного забезпечення та користувацьких програм.

Під час навчання у коледжі студенти вивчають сучасні мови програмування, операційні системи, комп’ютерну графіку та електроніку, мікропроцесорні системи, архітектуру комп’ютерів, периферійні пристрої, комп’ютерні мережі тощо.

Підготовка студентів відбувається за наступними принципами:

 • ґрунтовна математична підготовка, а також підготовка з теоретичних, методичних та алгоритмічних основ інформаційних  технологій для використання математичного апарату під час розв’язання завдань в області інформаційних систем і технологій;
 • ґрунтовна підготовка в області програмування, володіння алгоритмічним мисленням, методами програмної інженерії для реалізації програмного забезпечення з урахуванням вимог до його якості, надійності й виробничих характеристик;
 • знання в області комп’ютерної інженерії в обсязі, необхідному для розуміння базових принципів організації та функціонування апаратних засобів сучасних систем обробки інформації, основних характеристик, можливостей і областей застосування обчислювальних систем різного призначення.

Велика увага приділяється практичному навчанню, яке відбувається у лабораторіях коледжу та в умовах виробництва.

Майбутні фахівці проходять:

 • електрорадіомонтажну практику, під час якої власноруч виготовляють діючі електронні пристрої;
 • навчальну комп’ютерну практику;
 • практику для отримання робітничої професії, за результатами якої отримують посвідчення «Оператор комп’ютерного набору».

Технологічна та переддипломна практики проходять на провідних підприємствах міста:  АТ «Гідросила», АТ «Ельворті», ПАТ НВП «Радій», ТОВ «Шторм-нет», ПОГ АПВТ «Фірма Ласка», ТОВ «Онікс-Системз», ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ТДВ «М’ясокомбінат Ятрань», ТОВ «Ютас Агросервіс», ПрАТ «Кропивницький олійноекстракційний завод».

Студенти мають можливість проходження виробничої практики за кордоном.

Після завершення терміну навчання фахівець може брати участь у вирішенні професійних завдань:

 • налагодження і регулювання обчислювальної техніки та периферійних пристроїв;
 • експлуатація комп’ютерних систем і мереж;
 • обслуговування та створення системного програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж у якості:
 • регулювальника обчислювальної техніки;
 • технічного фахівця з інформаційних технологій;
 • фахівця з розробки і тестування програмного забезпечення;
 • техніка з системного адміністрування;
 • фахівця з розробки комп’ютерних програм;
 • техніка з системного програмного забезпечення;
 • техніка обчислювального центру.

Після закінчення навчання студенти-випускники отримують кваліфікацію техніка-програміста і мають змогу працювати на державних підприємствах, в проєктно-конструкторських організаціях, обчис­лювальних центрах, фірмах, банках, комерційних організаціях різної форми власності.

123 «Комп'ютерна інженерія» | Приймальна комісія НАУ

Випускники ВСП «Кропивницький інженерний фаховий коледж Центральноукраїнського національного технічного університету» можуть продовжити навчання у закладах освіти ІІІ ‒ IV рівнів акредитації.