Тест за методикою Д.Голланда

ВИЯВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПЕРЕВАГ

( класифікація Д.Голланда )

Люди давно виявили, що професія накладає відбиток на особистість людини. Але вірно і інше спостереження: не тільки професійна діяльність формує особистісні особливості, але й кожна людина за своїми особистісними якостями відноситься до певного типу професій.

Дана модифікація тесту Голланда, яка заснована на співвідношенні типу професій до індивідуальних особливостей людини, допомагає вибрати професію, враховуючи в першу чергу, особистісні особливості.

1 етап. 

Вам необхідно начебто «пристосувати» до себе шість тверджень, які стосуються різних типів професій, знайти їх місце в таблиці та відмітити.

№ твердження

Абсолютно вірно

Більш ймовірно

Невірно

Не знаю

1

2

3

4

5

6

 

Твердження 1. Ти – практик, схильний виконувати конкретні справи. Надаєш перевагу роботі, яка приносить конкретні, вагомі результати для тебе і для інших. Тебе не лякає фізична праця. Тебе цікавить робота з технікою, яка вимагає практичного спрямованості розуму, добре розвиненихрухових навичок.

 

Твердження 2. Ти, більш, теоретик, ніж практик. Тобі подобається вивчати, досліджувати проблеми, отримувати нові знання. Ти надаєш перевагу роботі, яка приносить радість пізнання, а інколи і радість відкриття, роботу, яка вимагає абстрактної спрямованості розуму, здібностей до аналізу та систематизації інформації, широкого світогляду.

Твердження 3. Ти – «комунікатор», якому подобається працювати з людьми і для людей, тому тебе, вірогідно, зацікавить робота, яка пов’язана із навчанням, вихованням, обслуговуванням клієнтів, наданням допомоги тим, хто її потребує. Тобі цікава емоційно насичена, жива робота, інтенсивна взаємодія з людьми та вміння спілкуватись.

Твердження 4. Тобі подобається працювати з документами, цифрами, в тому числі з використанням комп’ютерних засобів. Робота спокійна, без особливого ризику, з чітким колом обов’язків. Вона може бути пов’язана з обробкою інформації, з розрахунками, обчислюваннями, які вимагають точності, акуратності, ретельності. Тобі хотілось би уникнути частого спілкування, необхідності керувати іншими людьми та відповідати за їх дії.

Твердження 5. Ти – організатор, зорієнтований на активну перетворюючу діяльність. Ти надаєш перевагу роботі, яка надає тобі відносну свободу, самостійність, які в той же час забезпечують тобі статус в суспільстві, перевагу над іншими, матеріальний достаток; роботу запальну і ризикову, яка вимагає ініціативності, діловитості, волі, вміння брати відповідальність на себе.

Твердження 6. Ти, ймовірно, «вільний художник». Тобі подобаються види діяльності, які дають можливість творчого самовираження, де немає жорсткого режиму, формальності; робота, яка дає простір фантазії, уяві, яка вимагає розвиток естетичного смаку, спеціальних здібностей (художніх, літературних, музичних).

2 етап.

Припустимо, що після відповідного навчання ти зможеш виконувати будь яку роботу. Із запропонованих пар професій потрібно вибрати одну, яка тебе задовольняє в найбільшій мірі (враховуючи твої здібності та схильності).

Поряд з назвою професії в дужках зазначено код. В бланк відповідей треба занести навпроти кода вибраної професії  знак «+». Підрахуй кількість знаків «+» в кожному рядку. Наприклад, із пари «інженер» – «соціолог» тебе цікавить професія соціолога. Код цієї професії – 2. Значить, в бланк відповідей треба в графі «код професій» поставити «+» поряд з цифрою 2. Якщо назва професії не зовсім зрозуміла, користуйся словником професій.

 

Код професії

Вибір

(фіксувати знаком «+»)

Сума знаків «+»

1

2

3

4

5

6

 

Інженер (1) – Соціолог (2)

Механік (1) – Дизайнер (6)

Філософ (2) – Лікар (3)

Еколог (2) – Бухгалтер (4)

Програміст (2) – Адвокат (5)

Кінолог (2) – Літературний перекладач (6)

Фармацевт (2) – Юрисконсульт (3)

Генетик (2) – Архітектор (6)

Продавець (3) – Оператор поштового зв’язку (4)

Соціальний працівник (3) – Підприємець (5)

Викладач ВУЗу (3) – Музикант-виконавець (6)

Економіст (4) – Менеджер (5)

Коректор (4) – Диригент (6)

Інспектор митниці (5) – Художник-модельєр (6)

Телефоніст (1) – Орнітолог (2)

Агроном (1) – Топограф (4)

Лісничий (1) – Директор (5)

Майстер по пошиттю одягу (1) – Хореограф (6)

Історик (2) – Інспектор дорожнього руху (4)

Антрополог (2) – Екскурсовод (3)

Вірусолог (2) – Актор (6)

Офіціант (3) – Товарознавець (5)

Кондитер (1) – Священнослужитель (3)

Повар (1) – Статистик (4)

Фотограф (1) – Адміністратор торговельної зали (5)

Страховий агент (3) – Архіваріус (4)

Тренер (3) – Телерепортер (5)

Слідчий (3) – Мистецтвознавець (6)

Нотаріус (4) – Брокер (5)

Оператор ЕВМ (4) – Манекенниця (6)

Фотокореспондент (5) – Реставратор (6)

Бортпровідник (3) – Водій (1)

Біолог-дослідник (2) – Озеленювач (1)

Метролог (1) – Картограф (4)

Радіомонтажник (1) – Художник по дереву (6)

Геолог (2) – Перекладач-гід (3)

Журналіст (5) – Режисер (6)

Бібліограф (2) – Аудитор (4)

Головний бухгалтер (4) – Інспектор карного розшуку (5)

Парикмахер-модельєр (6) – Психолог (3)

Бджоляр (1) – Комерсант (5)

Суддя (3) – Стенографіст (4)

Підрахуй кількість знаків «+». Максимальна кількість цих знаків вказує на відповідність одному із шести професійних типів.

Ø     Реалістичний тип.

Професіонали даного типу схильні виконувати конкретні справи, займатися конкретними речами та їх використанням, віддають перевагу заняттям, які вимагають застосування фізичної сили, спритності. Зорієнтовані в основному на практичну працю, швидкий результат діяльності. Схильності до спілкування з людьми, формулюванню та викладенню думок розвинені слабкіше. Частіше всього люди цього типу вибирають професії механіка, електрика, інженера, агронома, садівника, кондитера, повара та інші професії, які передбачають розв’язання конкретних задач, наявність рухливості, наполегливості, зв’язку з технікою. Спілкування не являється провідним в структурі діяльності.

Ø     Інтелектуальний тип.

Професіонали даного типу відрізняються аналітичністю, раціоналізмом, незалежністю, оригінальністю, не схильні орієнтуватися на соціальні норми. Володіють достатньо розвиненими математичними здібностями, вмінням доступно формулювати та викладати думки, схильністю до розв’язування логічних, абстрактних задач. Люди цього типу надають перевагу професії науково-дослідницького напряму: ботанік, фізик, філософ, програміст та інші, в діяльності яких необхідні творчі здібності та нестандартне мислення. Спілкування не являється провідним в структурі діяльності.

Ø     Соціальний тип.

Професіонали даного типу гуманні, активні, чутливі, зорієнтовані на соціальні норми, здатні до співчуття, вміють зрозуміти емоційний стан другої людини. Мають хороші вербальні здібності, із задоволенням спілкуються з людьми. Математичні здібності слабо розвинені. Люди цього типу зорієнтовані на працю, головним змістом якої є взаємодія з іншими людьми, можливість розв’язувати проблеми, які передбачають аналіз поведінки і навчання людей. Можливі сфери діяльності: навчання, лікування, обслуговування і інші, які вимагають постійного контакту та спілкування з людьми, здібностей переконувати.

Ø     Артистичний тип.

Професіонали даного типу оригінальні, незалежні при прийнятті рішень, зрідка орієнтуються на соціальні норми та схвалення, володіють незвичайним поглядом на життя, гнучкістю та швидкістю мислення, високою емоційною вразливістю. Відносини з людьми будують, спираючись на свої емоції, відчуття, інтуїцію, уяву. Володіють хорошою реакцією та загостреним сприйняттям. Люблять і вміють спілкуватися. Професійна схильність в найбільшій мірі зв’язана з акторсько-сценічною, музичною, образотворчою діяльністю.

Ø     Підприємницький тип.

Професіонали даного типу винахідливі, практичні, швидко орієнтуються в складній ситуації, схильні до самостійного прийняття рішень, соціальної активності, лідерства; тяжіють до пригод ( можливо авантюрних). Володіють достатньо розвиненими комунікативними здібностями. Не мають схильностей до занять, які вимагають посидючості, великої та довготривалої концентрації уваги.Надають перевагу діяльності, яка потребує енергії, організаторських здібностей. Професії: підприємець, менеджер, продюсер та інші, які пов’язані з керівництвом, управлінням та впливом на інших людей в різних ситуаціях.

Ø     Конвенціональний тип.

Професіонали даного типу практичні, не відходять від задуманого, енергійні, тяжіють до конкретики, зорієнтовані на соціальні норми. Надають перевагу чітко визначеній діяльності, вибирають із навколишнього середовища цілі і задачі, які поставлені перед ними звичаями та суспільством. Зазвичай вибирають професії, які пов’язані з канцелярськими і розрахунковими роботами, створенням і оформленням документів, встановленням кількісних співвідношень між числами, системами умовних знаків, такі як бухгалтер, нотаріус, топограф, коректор та інші, тобто таких професій, які вимагають обробки інформації, наданої у вигляді умовних знаків, цифр, формул, текстів. Сфера діяльності в таких видах діяльності обмежена і не є провідною, що цілком влаштовує даний тип особистості. Комунікативні і організаторські здібності слабо розвинені, але в таких людей прекрасно розвинені виконавські якості.  Зробіть висновок про свої професійні переваги і запишіть відповідь в «Портрет моєї майбутньої професії» у відповідну графу.