Конференція за результатами практики

3 грудня 2021 року відбулася коференція за результатами навчальної практики студентів спеціальності «Облік і оподаткування»

Навчальна практика зі спеціальності є невід’ємною складовою навчального процесу. Студенти закріплюють одержані теоретичні знання і набувають практичних навичок роботи зі спеціальності.

Студенти своєчасно та якісно виконали завдання, передбачені програмою практики, засвоїли практичні прийоми ведення обліку, обговорили актуальні питання фінансового та управлінського  обліку.

Конференція закінчилась приємною виховною годиною.