ВІТАЄМО!!!

ВІТАЄМО

ДАРЮ КОВАЛЬ,

СТУДЕНТКУ ГРУПИ Б15 1/9,

(викладач О.М.Мохонько)

З ВИХОДОМ ДО

ПІВФІНАЛУ У

ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ

КОНКУРСІ ЧИТЦІВ

СОНЕТІВ УІЛЬЯМА

ШЕКСПІРА У

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОМУ

ДЕРЖАВНОМУ

ПЕДАГОГІЧНОМУ

УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. В.ВИННИЧЕНКА

(ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗНМНИХ МОВ)