Обслуговування комп′ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем

Спеціальність 151 « Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування»;

освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій;

професійна кваліфікація: технік із системного адміністрування;

термін навчання: 3 роки 10 місяців.

Фахівці спеціальності  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» поєднують глибокі знання з інформаційних технологій і програмування, штучного інтелекту, методів створення та функціонування складних комп’ютерних систем, методів і техніки автоматизованого управління різноманітними об’єктами та процесами.

Підготовка фахівців спеціальності є новим кроком до підвищення рівня організації виробництва в регіоні шляхом залучення до нього спеціалістів, які володіють теоретичними знаннями і мають практичні навички монтажу, пуску, регулювання та випробування комп’ютеризованих систем, засобів автоматики й управління та їх програмного забезпечення.

Професійна діяльність випускників полягає в обслуговуванні комп’ютеризованих систем управління, комп’ютеризованої та електронної техніки на підприємствах, в установах, організаціях, конструкторських бюро, сервісних центрах.

Під час навчання у ВСП «Кропивницький інженерний фаховий коледж Центральноукраїнського національного технічного університету» студенти спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» вивчають інженерну і комп’ютерну графіку, електроніку й мікросхемотехніку, теорію автоматичного управління, комп’ютерну схемотехніку,  алгоритмічні мови та програмування, технічні засоби робототехнічних систем, системне програмне забезпечення і операційні системи, архітектуру комп’ютерів, системне програмування, програмне забезпечення робототехнічних систем,   мікропроцесорні системи, теорію інформації тощо.

Метою навчання є підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач, а саме розробка нових, обслуговування і модернізація існуючих систем автоматизації із застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, проєктування засобів і типових систем автоматизації, розробка прикладного програмного забезпечення різного призначення.

Велика увага приділяється практичному навчанню, яке відбувається у лабораторіях коледжу та в умовах виробництва. Майбутні фахівці проходять:

  • електрорадіомонтажну практику, під час якої власноруч виготовляють діючі електронні пристрої;
  • навчальну комп’ютерну практику, яка дає можливість ознайомити студентів зі специфікою майбутньої спеціальності та отримати первинні професійні уміння й навички.

Технологічна та переддипломна практики проходять на провідних підприємствах міста: АТ «Гідросила», АТ «Ельворті», ПАТ НВП «Радій», ТОВ «Шторм-нет», ПОГ АПВТ «Фірма Ласка», ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ТДВ «М’ясокомбінат Ятрань», ТОВ «Ютас Агросервіс», ПрАТ «Кропивницький олійноекстракційний завод».

Студенти мають можливість проходження виробничої практики за кордоном.

Після закінчення навчання студенти-випускники отримують кваліфікацію техніка із системного адміністрування.

Випускники спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» зможуть не лише провадити діяльність, пов’язану з виробництвом, експлуатацією і обслуговуванням електронної техніки, а й обслуговувати комп’ютеризовані інтегровані робототехнічні системи, засоби автоматики та управління, які все ширше впроваджуються в роботу сучасних промислових підприємств.

151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» — Приймальна комісія Житомирської політехніки

Фаховий молодший  бакалавр із автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій готовий до виконання професійних обов’язків на посадах: технік комп’ютеризованих систем; технік-електронік; технік-програміст; технік-системотехнік; контролер  роботів; налагоджувальник електронної техніки.

Випускники ВСП «Кропивницький інженерний фаховий коледж Центральноукраїнського національного технічного університету» можуть продовжити навчання у закладах освіти ІІІ ‒ IV рівнів акредитації.