Обслуговування верстатів з ПУ і робототехнічних комплексів

Сучасний рівень розвитку виробництва характеризується високим ступенем автоматизації виробничих процесів. Одним з основних засобів автоматизації є верстати з програмним управлінням. За заданою управляючою програмою верстат виконує потрібну послідовність технологічних переходів, а обслуговує цей верстат спеціаліст з налагоджування. Застосування верстатів з програмним керуванням забезпечує високий ступінь автоматизації обробки виробів, покращує їх якість, точність, підвищує культуру виробництва.
Важливою частиною сучасної промисловості вважається металообробка. Вона є серйозною складовою в різних галузях, наприклад, у машинобудуванні, приладобудуванні і будівництві, де потрібне використання сучасних верстатів з ЧПК. Українська економіка сьогодні розвивається і потреба в професійних фахівцях зростає, особливо в сфері металообробки. В даний час певні виробничі процеси стали технологічними і прогресивними, що в свою чергу стало причиною зростання у висококваліфікованих фахівцях, які зайняті у виробництві. Фахівець зі спеціальності «Обслуговування верстатів з ПУ та РТК» займається операціями з металообробки. Сьогодні дана професія не вважається більше монотонною та менш престижною. В умовах виробничо-технологічних методів ця професія вийшла на дуже новий рівень.
Технік-механік даної спеціальності готується для виробничої діяльності в механічних цехах, технологічних і конструкторських відділах та бюро машинобудівних заводів, проектних та науково-дослідних організаціях на посадах: механік цеху, технолог, конструктор, контролер відділу технічного контролю, майстер виробничих дільниць, програміст з складання програм обробки деталей на верстатах з ПК. Крім того, після проходження практики в механічних майстернях коледжу, присвоюється робочий розряд оператора з обслуговування верстатів з ПК.
Викладання навчальних дисциплін для підготовки фахівців за спеціальністю «Обслуговування верстатів з ПУ та РТК» проводиться з використанням розвинутої комп’ютерної системи фахової підготовки спеціалістів, котрі включають в себе такі елементи комп’ютерної технології як CAD та CAM системи, що в свою чергу дозволяє студентам оволодіти знаннями з програмних продуктів як для здійснення 3D моделювання та програмування сучасного металообробного обладнання такого як верстати: HAAS, BOSCH, DOOSAN, OKUMA, HURON, TURBOMILL, SARIX, MAZAK, MONFORTS, PUMA.
Високий рівень підготовки фахівців забезпечується наявністю необхідної навчальної матеріально-технічної бази. Викладання спеціальних дисциплін для студентів спеціальності «Обслуговування верстатів з ПУ та РТК» проводиться у спеціалізованих аудиторіях та лабораторіях оснащених необхідним обладнанням та сучасними системами числового програмного управління.
Важливу роль у підготовці займає практичне навчання. Студенти спеціальності «Обслуговування верстатів з ПУ та РТК» проходять практичне навчання як в механічних майстернях коледжу, так і на провідних підприємствах України, зокрема таких як: ПАТ «Мотор Січ», ПАТ «Червона Зірка», НВП «Радій», ПАТ «Гідросила АПМ». Практичне навчання надає знання студентам про сучасний стан виробництва та спонукає до наукової діяльності, спрямованої на вирішення найбільш актуальних проблем виробництва.
Студенти, що проходять навчання за даною спеціальністю приймають участь у різних олімпіадах, конкурсах, семінарах, роботі гуртків технічної творчості. Це сприяє їхньому професійному розвитку та реалізації творчого потенціалу.