Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

В сучасному світі людину оточують різні машини і механізми. Всі вони складаються з простих або складних деталей. Для виготовлення цих деталей сьогодні потрібні глибокі знання як традиційних, так і наукоємних технологій. Отримати такі знання можна навчаючись за спеціальністю «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях».

Технологія машинобудування – це класична дисципліна, при вивченні якої можна оволодіти як технологічними так і конструкторськими навиками.

Молодший спеціаліст – технолог здобуває знання та навички для виробничо-технологічної  діяльності  на  підприємствах машинобудівного комплексу. Машинобудування одна з провідних галузей промисловості, яка охоплює два десятки  спеціалізованих галузей. За роки трансформації економіки машинобудівний комплекс України зазнав тривалої руйнівної кризи, реформування відносин  власності, структурних деформацій і вийшов на шлях адаптації до умов ринкової кон’юктури та освоєння нових промислових ринків. На теперішній час, багатогалузевий машинобудівний комплекс України – потужній сектор промисловості, який об’єднує великі та малі підприємства з виробництва різноманітних машин і устаткування, приладів і апаратури, тощо.

Прискорений розвиток нових галузей з використанням високих технологій є стратегічною метою  розвитку машинобудування у відповідності з його місією «рушійною» галузі, що створює «ключовий фактор» нової технологічної структури.

Навчаючись на даній спеціальності студенти набувають навичок:

 • проектування та оформлення технологічних процесів виготовлення деталей машин, технічно та економічно обґрунтовуючи вибрані варіанти
 • Проектування інструментів та технологічного спорядження з використанням сучасного програмного забезпечення
 • Програмування обробки на верстатах із сучасними системами числового програмного керування

Навчальний процес зі спеціальності проходить в добре обладнаних кабінетах загальноосвітніх дисциплін, фахових кабінетах та лабораторіях, де студенти отримують знання з технології обробки матеріалів та ріжучого інструменту, технології конструкційних матеріалів, металоріжучих верстатів та автоматичних ліній, стандартизації, технології машинобудування, менеджменту, економіки та організації виробництва, дисциплін системи ЧПУ в механооборобці, системи автоматизованого проектування технологічного процесу.

Під час навчання в майстернях коледжу під керівництвом майстрів виробничого навчання студенти проходять практики:

 • слюсарну
 • механічну
 • розрядну

На переддипломній практиці студенти виконують обов’язки дублерів спеціалістів середньої ланки інженерно- технічного персоналу, закріплюють вміння організаторської діяльності в умовах трудового колективу.

Збирають необхідний матеріал для виконання дипломного проекту.

Для ознайомлення потенційних роботодавців з рівнем підготовки наших випускників щорічно коледж проводить захист дипломних проектів на базових підприємствах міста

На захистах завжди присутні провідні спеціалісти підприємства, які мають можливість оцінити роботу дипломників, після чого, як правило, випускників запрошують на роботу.

Випускники нашої спеціальності отримують диплом молодшого спеціаліста та атестат про повну загальну середню освіту. Також випускники отримують робочу спеціальність «токар» і можуть працювати на машинобудівних підприємствах різної форми власності на посадах:

 • Технолога управління головного технолога – проектує технологічні процеси механічної обробки деталей машин з оформленням відповідної технологічної документації;
 • Технолога механоскладального цеху – забезпечує виконання технологічних процесів обробки деталей на дільницях;
 • Технолога-програміста – розробляє операційну технологію для верстатів з ЧПК, складає керуючу програму;
 • Майстра виробничої дільниці – організовує виробництво на дільниці, керує роботою підпорядкованих йому бригад робітників;
 • Контрольного майстра служби технічного контролю цеху – організовує контроль якості продукції і керує роботою контролерів цеху;
 • Технолога з підготовки виробництва – організовує підготовку випуску продукції;
 • Техніка з нормування праці – встановлення норм та розцінок робіт;
 • Менеджера з виробництва – постачання матеріалів та комплектуючих на робочі місця.

 

 

Область професійної діяльності випускників спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях» включає розділи науки і техніки, направлені на створення конкурентоздатної продукції машинобудування і заснованих на застосуванні сучасних методів і засобів проектування, фізичне і комп’ютерне моделювання.

Випускники спеціальності одержують фундаментальну теоретичну і практичну підготовку. Високий рівень підготовки фахівців забезпечується висококваліфікованим складом викладачів.